PETRAROOF-FILL

TRAPEZOIDNÉ BLOKY Z MINERÁLNEJ VLNY

Bloky z minerálnej vlny s lichobežníkovým prierezom, slúžiace na vyplnenie záhybov trapézového plechu.

Zlepšujú zvukovú a tepelnú izoláciu.

Vyrovnávajú povrch strechy pre izolačnú vrstvu.

Vo výrobnom procese je tvar a veľkosť blokov prispôsobený tvaru vlnitých plechov trapézového plechu.

Majú najlepšiu triedu reakcie na oheň triedy A1 Euroclass.

PETRAROOF-FILL

Tekst informacji o wykorzystywaniu cookies